Informatie over gegevensbescherming

Bij admedicum Business for Patients GmbH & Co KG (admedicum) nemen we de vertrouwelijkheid van alle informatie die door deelnemers aan ons wordt toevertrouwd zeer serieus. We handelen hier als verwerkingsverantwoordelijke volgens art. 4.7 van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU-AVG) en garanderen de naleving van de strenge beschermingsnormen.

Om deze reden vragen we u om het volgende privacybeleid te lezen en ermee akkoord te gaan voordat u uw persoonsgegevens verstrekt. De rechtsgrond voor het verzamelen van gegevens door admedicum is afkomstig uit art. 6.1 a) en b) van de EU-AVG.

Doel van de gegevensverzameling

Het enige doel van de gegevensverzameling is om contact met u op te nemen wanneer u één van de volgende mogelijkheden heeft gekozen: a) om u via e-mail een kopie te sturen van de samengevatte ENPADE-enquêteresultaten en/of b) om contact met u op te nemen voor een interview en/of c) om contact met u op te nemen voor toekomstig onderzoek op het gebied van NTM-longziekte (marketing uitgesloten). Er zal op geen andere manier gebruik worden gemaakt van uw gegevens.

Gegevensverwerker

De verzameling van uw persoonsgegevens vindt plaats via een online gegevensverzamelingsplatform. De naam van dit bedrijf en daarmee ook van de gegevensverwerker is:

SurveyMonkey Europe UC
2 Shelbourne Buildings,
Second Floor,
Shelbourne Rd,
Ballsbridge
Dublin 4,
Ierland

Het privacybeleid van Survey Monkey kunt u hier bekijken: https://nl.surveymonkey.com/mp/legal/privacy-basics/

Functionaris voor gegevensverwerking

admedicum is de eindverantwoordelijke:

Dr. Ruth Reimann
admedicum Business for Patients GmbH & Co KG
Industriestraße 171
50999 Keulen, Duitsland
dataprotection@admedicum.com
Telefoon +49-2236-94733-60

Welke persoonsgegevens worden er verzameld?

We verzamelen uw naam en e-mailadres (ongeacht de optie die u heeft gekozen). Uw contactgegevens worden technisch gescheiden, om uw eerdere antwoorden op de online enquête los te koppelen van uw contactgegevens. Hierdoor blijven uw antwoorden op de online enquête anoniem. Uw antwoorden op de enquête en uw persoonlijke contactgegevens kunnen niet worden gecombineerd.

Wie heeft toegang tot uw gegevens?

De medewerkers van admedicum hebben toegang tot uw persoonsgegevens, zolang deze bruikbaar en noodzakelijk zijn voor het respectievelijke doel. Zij zullen de gegevens alleen gebruiken voor de aangegeven doeleinden. Aangezien de gegevens worden verzameld via het onafhankelijke online platform surveymonkey (zie gegevensbeheerder), heeft dit bedrijf ook toegang tot uw gegevens. Ze zullen deze niet gebruiken, behalve om ons toegang te geven tot uw gegevens. Zie de link naar hun privacybeleid hierboven.

Hoe en hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Door uw gegevens op te slaan op een cloudservice die is gecertificeerd met de toonaangevende ISO27018-norm, zorgt admedicum ervoor dat uw elektronisch opgeslagen gegevens zijn beveiligd tegen verlies, vernietiging, manipulatie of toegang door onbevoegde personen.

Als u er alleen voor kiest om een rapport te ontvangen, worden uw gegevens direct verwijderd nadat het rapport is verzonden.

Als u er (ook) voor kiest om benaderd te worden voor een interview en/of voor toekomstige onderzoeken op het gebied van NTM-longziekte, worden uw contactgegevens gedurende een periode van 5 jaar bewaard.

In geen geval zullen uw gegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan de doeleinden die zijn beschreven in dit privacybeleid.
U heeft ook het recht om de opslag en het gebruik van uw persoonsgegevens op elk moment in te trekken. Lees hierover in het volgende gedeelte.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U kunt uw toestemming voor het gebruik van de door ons verzamelde gegevens zonder opgaaf van reden intrekken. U heeft dan het recht te vragen om correctie, blokkering of verwijdering van al uw informatie/gegevens die tot dat moment zijn opgeslagen. We zullen uw verzoek onmiddellijk inwilligen en u op de hoogte stellen van de genomen maatregelen. Om juridische redenen moeten we ons het recht voorbehouden om onder bepaalde door de wet geregelde voorwaarden gegevens te ontvangen, bijvoorbeeld als dergelijke gegevens nodig zijn als bewijs in een juridisch geschil. Wij zullen u dan dienovereenkomstig raadplegen om zo goed mogelijk in te gaan op uw verzoek.

In geval van het intrekken van toestemming, een klacht of als u vragen heeft over gegevensbescherming, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensverwerking

Dr. Ruth Reimann
admedicum Business for Patients GmbH & Co KG
Industriestraße 171
50999 Keulen, Duitsland
dataprotection@admedicum.com
Telefoon: +49-2236-94733-60

Bovendien heeft u volgens artikel 77 van de EU-AVG ook het recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit, meestal de gegevensbeschermingsautoriteit van het land waarin u woont.

en_GB