Informatie over gegevensbescherming

Uw deelname aan de online enquête van admedicum Business for Patients GmbH & Co KG (admedicum).

Voor de maximale beveiliging van uw gegevens is de online enquête volledig anoniem en uiteraard vrijwillig. admedicum handelt hier als verwerkingsverantwoordelijke volgens art. 4.7 van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU-AVG) en we garanderen de naleving van de strenge beschermingsnormen.

Als zodanig vragen we u om het volgende privacybeleid te lezen en ermee in te stemmen, voordat u uw persoonsgegevens verstrekt. De rechtsgrond voor het verzamelen van gegevens door admedicum is afkomstig uit art. 6.1 a) van de EU-AVG.

Doel van de online enquête

Enquête voor patiënten met een bevestigde diagnose van NTM-longziekte die momenteel worden behandeld voor NTM-longziekte of die symptomen van NTM-longziekte hebben.

De doelstellingen zijn:
• Inzicht verkrijgen in de impact van de ziekte op het dagelijks leven en de activiteiten van de patiënt, door naar de patiënt te luisteren.
• Inzicht verkrijgen in de belasting en behoeften van patiënten.
• Opsporen van mogelijke belemmeringen voor toegang tot medische zorg en van hiaten in de gezondheidszorg.
In de online enquête worden vragen gesteld over de ziektelast en de behandeling van NTM-longziekte in uw dagelijks leven, onder meer over het soort behandeling dat u krijgt. In geen geval zullen producten direct of indirect in de enquête worden beschreven of aanbevolen.

Gegevensverwerker

De enquête wordt uitgevoerd via een online platform voor gegevensverzameling. De naam van dit bedrijf en daarmee de gegevensverwerker is:

SurveyMonkey Europe UC
2 Shelbourne Buildings,
Second Floor,
Shelbourne Rd,
Ballsbridge
Dublin 4,
Ierland

Het privacybeleid van Survey Monkey kunt u hier bekijken: https://nl.surveymonkey.com/mp/legal/privacy-basics/

Functionaris voor gegevensverwerking

admedicum is de eindverantwoordelijke:

Dr. Ruth Reimann
admedicum Business for Patients GmbH & Co KG
Industriestraße 171
50999 Keulen, Duitsland
dataprotection@admedicum.com
Telefoon: +49-2236-94733-60

Worden er persoonsgegevens verzameld tijdens de online enquête?

Er worden geen persoonlijke of identificeerbare gegevens verzameld. Zelfs uw IP-adres wordt niet gevolgd wanneer u deelneemt aan de online enquête. Het is niet mogelijk om de door u ingevoerde gegevens naar u te herleiden.

Aan het einde van de online enquête bieden we u de mogelijkheid om een samenvatting van de resultaten van de online enquête toe te sturen wanneer deze beschikbaar is en/of om benaderd te worden voor een interview en/of voor toekomstige onderzoeken op het gebied van NTM-longziekte. Als u voor ten minste één van deze opties kiest, wordt u gevraagd om in een afzonderlijk contactformulier uw persoonlijke contactgegevens te verstrekken, zodat deze informatie niet gekoppeld wordt aan de antwoorden die u eerder in de online enquête heeft gegeven. Uw antwoorden in de online enquête en uw persoonlijke contactgegevens kunnen dus niet worden gecombineerd. Voordat u besluit om dergelijke informatie te verstrekken, wordt u eerst gevraagd om akkoord te gaan met een afzonderlijk privacybeleid.

Hoe gebruiken we de resultaten van de anonieme online enquête?

De anonieme, individuele resultaten van de online enquête zullen worden geanalyseerd door admedicum. Ze kunnen in samengevoegde vorm worden gepubliceerd door admedicum en/of derden, zoals patiëntenverenigingen, artsen en farmaceutische bedrijven.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

Uw deelname aan de online enquête is geheel vrijwillig. Zodra u echter een vraag in de online enquête heeft beantwoord, kunt u uw toestemming voor het gebruik van de verzamelde gegevens niet meer intrekken. Omdat de gegevens anoniem zijn, kunnen we niet achterhalen welke gegevens van u zijn.

Als u vragen heeft over gegevensbescherming, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensverwerking:

Dr. Ruth Reimann
admedicum Business for Patients GmbH & Co KG
Industriestraße 171
50999 Keulen, Duitsland
dataprotection@admedicum.com
Telefoon: +49-2236-94733-60

Bovendien heeft u volgens artikel 77 van de EU-AVG ook het recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit, meestal de gegevensbeschermingsautoriteit van het land waarin u woont.

en_GB